Επικοινωνία

Taxiplon Κύπρος
Email: info@taxiplon.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.taxiplon.com/cy/
Τηλ: +357 22 337 337
Παγκύπριος Αριθμός: 70002199